Kategoriarkiv: Fysik och Samhälle

Buffalo Sabres pendling to the top

Buffalo Sabres rör på sig. I National Hockey Leagues tabell. Från botten i många säsonger till toppen av tabellen. Det är remarkabelt. Den i hög grad kommersiella ishockeyn i Nordamerika med en franchiseorganisering med ekonomiska restriktioner för respektive lag gör denna rörlighet möjlig. Rookielotteriet, där bottenlaget får paxa för den bästa nybörjaren är nyckeln till rörligheten.

En annan som rör på sig i Buffalo är Foucaults pendel, bevisandes att hela Jorden rör på sig. Det finns en sådan replik i Malmö också. Hos gamla Sydkraft på Nobelvägen. En tredje som rörde sig i Buffalo var Michel Foucault. Hans gamla föreläsningar rör fortfarande på sig. MF pekade ju på att Institutioner är en form som tämligen oantastat kan byta innehåll , som pestsjuka till delinkventer, utan att tappa positionen, säg makten, eller kapitalet, men också att förändra innehållet i den bestående formen, som att låta friska samhällskritiker ta de kriminellas plats. Michel Foucault visste att röra om. Det hör till saken att man kan förstå honom bara genom att inte förstå. Motsägelsefullt och spetsfyndigt. I Buffalos hockeyform har man rört till det genom att det tidigare ängsliga försvaret begåvats med ett par spelskickliga backar och allt är som förändrat. Hockeyorganisationen består men publiken förstår, blir fler och inget är längre sig likt. I alla fall den här säsongen.


Hot & mindre cool

All time hot denna dag och hundarna kan förbereda sig på en pälsrotblöta inför utegångsbestyren

Ska det vara så här?

En del säger si:

”Enligt Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker och klimatforskare vid Stockholms universitet, är vi nu inne i en period av betydligt varmare klimat. Det är inte första gången i jordens historia, men skillnaden är att tidigare cykler av högre temperaturer har haft andra orsaker än människans utsläpp av växthusgaser och slagit mer regionalt.
På riktigt lång sikt – om spann på tusentals år – påverkas klimatet av jordaxelns lutning och bana, förklarar klimatforskaren. Detta gjorde till exempel att Skandinavien hamnade under is för hundratusen år sedan.
– Sedan kom norra Europa in en varmare period, och för nio- till femtusen år sedan var det till och med ännu varmare än nu, något som förmodligen också förstärktes av att havsisen i Arktis då smälte. Då var det grönt i Sahara, säger han.
– Faktum är att majoriteten av tiden har varit istider, mellanistider har varit korta. På lång sikt, om tusentals år, går vi mot en ny istid.
På kortare sikt – om spann på decennier – har förändringen av jordens klimat haft andra orsaker som är mer omdiskuterade och tvetydiga.
De senaste tvåtusen åren har delar av jorden haft flera fall av perioder med relativt höga temperaturer. De varmaste inträffade under romartiden och tidig medeltid då Nordamerika och Europa också drabbades av långvarig torka. Det är något som forskare har kunnat lista ut genom studier av bland annat data om trädens ringar.
– Vad man vet är att det då var en rätt hög solaktivitet som värmde upp klimatet och att man hade få vulkanutbrott som vanligtvis har en avkylande effekt, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.
Skillnaden nu är att uppvärmningen sker på global nivå. Detta är också första gången som växthusgaser och människan är den bakomliggande drivkraften.
Att växthusgaser har fysikaliska och kemiska effekter på klimatet visste man redan under slutet av 1800-talet innan industrialiseringen slog igenom.”

 

andra säger så:

”Klimamodellerne, som bygger på CO2-hypotesen, er enige om, at fremtidens klima bliver varmere og vådere, hvilket er i modstrid med det, som alle kan observere. Den nuværende varmebølge (et regionalt nordeuropæisk fænomen; ikke globalt) er karakteriseret ved tørke, dvs bestemt ikke våde forhold. Dermed er klimamodellernes hypotese om varmt og fugtigt vejr modbevist ifølge reglerne for klassisk videnskab. Moderne politisk videnskab (og journalister) ser derimod bort fra dette og fokuserer kun på varmen, mens den ikke forudsagte tørke ignoreres som del af en naturlig videnskabelig test. Det, som i dag desværre dominerer nyhedsbilledet, er disse politisk styrede forskere, som bedst karakteriseres som pseudoforskere, da de ikke følger reglerne for klassisk videnskab. Vor tørre og varme sommer skyldes en klassisk blockingsituation, hvor jetstrømmen på den nordlige halvkugle kun viser meget lille mobilitet og dynamik. I år ligger vi på den varme og tørre side, mens vi sidste sommer tilsvarende længe lå på den kølige og våde side. Hvorfor jetstrømmen for tiden opfører sig på denne måde ved ingen. Min egen formodning er, at det skyldes et stort område med koldt vand, som de sidste få år er begyndt at dominere Nordatlanten. Havoverfladens temperaturforhold har ofte stor indflydelse på jetstrømmens konfiguration – helt naturligt.”
Så vidt Ole Humlum

 

Svaret kommer kanske med regnen inkommande månad eller två. Eller så är det som utrikesministern svarade på frågan om den franska revolutionen år 1789:s påverkan på världshistorien: -Det är för tidigt att svara på.


Hot & not kul

All time hot denna vecka och nästa?

 

Tänk på det när du grillar eller flyger eller äter glass!


Error 53

Om Apples iPhone som lägger av om du pillar för mycket på den.

Jag kan inte undanhålla er den verkliga berättelsen om självförstörelseknappen och förklaringen till varför alla äldre som minns kalla kriget och atombombshotet (som fortfarande finns) har så svårt för det här med data.

Läs den här !

Minns också att de första datamaskinerna handhade ballastiken under andra världskriget och hemligstämplades fram till 1960-talet. Det kallas också säkerhetstänkande.


Oförstånd i tilltagande

Människor och ting förändras. I går kväll såg jag Big Bang Theory och kunde konstatera att Sheldon blivit lite smidigare i sitt sätt, Penny klokare och kunde föra ett inspirerande bordssamtal med Leonard som inte var fullt så patroniserande som han brukar vara och alltså kunde komma upp med nya vetenskapliga rön under samma samtal. I en tidigare årgång utnyttjade Sheldon Penny på ett liknande sätt men då genom att utföra Pennys arbetsuppgifter. Seriens karaktärer både utvecklas och står sig samtidigt. Kanske intressant. Intressantare då att de tre nämnda karaktärernas rollbesittare i lyckats att drastiskt höja sina arvoden till toppnivån i branchen. I verkligheten. I verkligheten landade i går en rymdsond på förevarande planeten Pluto efter nio års resa. Förevarande har varit föremål för ett replikskiften i Big Bang Theory.

I Aftonblaskan läser jag en ledare där politiker påstås inte förstå skolproblematiken samtidigt som skribenten själv uppenbart inte förstår hur interaktionen utbildning-arbete fungerar i ett postmodernt samhälle och för all del heller inte politikerproblematiken. Därmed inte sagt att det är fel att peka på arbetsmiljön i skolan som ett problem. Kanske kunde det vara läge att börja med att fundera på arbetsmiljön på Aftonbladet.

Idrottaren Kutte Jönsson tycker efter att ha läst lite filosofer och andra tyckare, bl.a Ivan Illich att skolans disciplin inte verkar vara till för disciplarna utan mera för ordning och reda i ett system som mest är ute efter att tjäna pengar. Nu råkade jag vara på plats när Ivan höll en öppen föreläsning på sociologen i Lund i mitten av 1970-talet och den blev alldeles förstörd av en massa läkare som faktiskt inte alls förstod vad han pratade om. I deras fall gällde det hans tes om att sjukhus skapade sjukdom. Illich försökte prata om kulturkrockar och att skolan och sjukhusen inte pratade samma språk som eleverna och patienterna eller ens levde i samma kultur och det hade han verkligen inte mycket förståelse för hos de dumma läkarna. Skolan är ett främmande land och kunskapen om det lär komma sist till Universitet. Kutte får ropa ut budskapet i öknen och på plats lära ut hur man stretchar i stället. En stretch tar en minut för att rätt tänjning ska åstadkommas säger vetenskapen (visserligen dansk) och den kunskapen återstår att implementera. På Friskis & Svettis har man ingen aning om det och för övrigt så skulle det störa schemaläggningen.


Naturligtvis

NATUREN BEHÖVER INGA MÄNNISKOR …

MODER NATUR

… människan behöver naturen


Oms lag

Eller omslag naturligtvis. Tony Johansson har skrivit en informativ artikel om medborgarspaning och integritet där han utmålar den rådande situationen som 1984+30; alltså mycket värre; = 2014. Min något för vitsiga rubrik refererar till fysiken och Ohms lag och vill understryka sambandet mellan fria tankar och förändringspotentialen i samhället; att det är i det närmaste ett lagbundet faktum att där censur införs, införs också självcensur och i ett självcensurstänkande utvecklas inte nya idéer, uppfinningar och innovationer uteblir och i sin förlängning så stagnerar samhället. Det är med andra ord ett mycket djärvt grepp för ett samhälle att ändra från att vaka till att övervaka och en ödets ironi att den borgerliga nattväktarstaten transformeras till övervakningsstaten vilket verkligen inte ligger långt borta från diktaturen. Fria val blir till ofria val. Fascismen är här och de hukande medborgarna märker inte åt vart det blåser. Eller har blåst. Blåsta är vi i alla fall. Ohms lag gäller bara likström och med Freuds ord så har dödsdriften tagit skamgrepp på libidon. Vi är alltså där nu. På ett sluttande ekonomiskt plan med nerdragen skola, indragen äldrevård och ett allmänt fattiggörande av proleterna kanske trögheten som kommer med kontrollen kan kännas som mindre minskad trygghet men är egentligen alltså motsatsen.

©

Ps: Från sagans Tolkien till verklighetens Tolk. Om inte om hade varit så hade allt varit …? Ett inte alls så Ohmständigt sätt att prova politiska utsagor på är att lägga in ett inte i meningen. Om då den nya meningen bättre svarar mot verkligheten så är det den som gäller. I verkligheten alltså. Vi kan också kalla detta ett tolkande tänkande. Eller intesägandes.

ds/©


Konst & Politik

Staffan Jacobson - författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

Tony Johansson

Publicerade texter 2007-

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.