Kategoriarkiv: Historia

Hot & mindre cool

All time hot denna dag och hundarna kan förbereda sig på en pälsrotblöta inför utegångsbestyren

Ska det vara så här?

En del säger si:

”Enligt Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker och klimatforskare vid Stockholms universitet, är vi nu inne i en period av betydligt varmare klimat. Det är inte första gången i jordens historia, men skillnaden är att tidigare cykler av högre temperaturer har haft andra orsaker än människans utsläpp av växthusgaser och slagit mer regionalt.
På riktigt lång sikt – om spann på tusentals år – påverkas klimatet av jordaxelns lutning och bana, förklarar klimatforskaren. Detta gjorde till exempel att Skandinavien hamnade under is för hundratusen år sedan.
– Sedan kom norra Europa in en varmare period, och för nio- till femtusen år sedan var det till och med ännu varmare än nu, något som förmodligen också förstärktes av att havsisen i Arktis då smälte. Då var det grönt i Sahara, säger han.
– Faktum är att majoriteten av tiden har varit istider, mellanistider har varit korta. På lång sikt, om tusentals år, går vi mot en ny istid.
På kortare sikt – om spann på decennier – har förändringen av jordens klimat haft andra orsaker som är mer omdiskuterade och tvetydiga.
De senaste tvåtusen åren har delar av jorden haft flera fall av perioder med relativt höga temperaturer. De varmaste inträffade under romartiden och tidig medeltid då Nordamerika och Europa också drabbades av långvarig torka. Det är något som forskare har kunnat lista ut genom studier av bland annat data om trädens ringar.
– Vad man vet är att det då var en rätt hög solaktivitet som värmde upp klimatet och att man hade få vulkanutbrott som vanligtvis har en avkylande effekt, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.
Skillnaden nu är att uppvärmningen sker på global nivå. Detta är också första gången som växthusgaser och människan är den bakomliggande drivkraften.
Att växthusgaser har fysikaliska och kemiska effekter på klimatet visste man redan under slutet av 1800-talet innan industrialiseringen slog igenom.”

 

andra säger så:

”Klimamodellerne, som bygger på CO2-hypotesen, er enige om, at fremtidens klima bliver varmere og vådere, hvilket er i modstrid med det, som alle kan observere. Den nuværende varmebølge (et regionalt nordeuropæisk fænomen; ikke globalt) er karakteriseret ved tørke, dvs bestemt ikke våde forhold. Dermed er klimamodellernes hypotese om varmt og fugtigt vejr modbevist ifølge reglerne for klassisk videnskab. Moderne politisk videnskab (og journalister) ser derimod bort fra dette og fokuserer kun på varmen, mens den ikke forudsagte tørke ignoreres som del af en naturlig videnskabelig test. Det, som i dag desværre dominerer nyhedsbilledet, er disse politisk styrede forskere, som bedst karakteriseres som pseudoforskere, da de ikke følger reglerne for klassisk videnskab. Vor tørre og varme sommer skyldes en klassisk blockingsituation, hvor jetstrømmen på den nordlige halvkugle kun viser meget lille mobilitet og dynamik. I år ligger vi på den varme og tørre side, mens vi sidste sommer tilsvarende længe lå på den kølige og våde side. Hvorfor jetstrømmen for tiden opfører sig på denne måde ved ingen. Min egen formodning er, at det skyldes et stort område med koldt vand, som de sidste få år er begyndt at dominere Nordatlanten. Havoverfladens temperaturforhold har ofte stor indflydelse på jetstrømmens konfiguration – helt naturligt.”
Så vidt Ole Humlum

 

Svaret kommer kanske med regnen inkommande månad eller två. Eller så är det som utrikesministern svarade på frågan om den franska revolutionen år 1789:s påverkan på världshistorien: -Det är för tidigt att svara på.


Hot & not kul

All time hot denna vecka och nästa?

 

Tänk på det när du grillar eller flyger eller äter glass!


ENGAGEMANG

Per Grankvist: Engagemang – Batman, Putnam och jag  (2013)

Det krävs en hel del engagemang eller en engagerad läsare, för den delen, för att komma igenom 400 sidor som i första hand är skrivna för att bevisa att Robert D. Putnam har fel när han menar att engagemanget, det politiska, samhälleliga och välvilliga och därmed demokratiska har minskat över åren i USA sedan 1959. Engagemang är socialt kapital som genererar socialt kapital, till exempel att vara husvärd för ungdomar som deltager i en stor idrottsturnering. Per Grankvist menar att engagemanget är lika över tiden men att formerna skiftar. PG tror att engagemanget, ett annat begrepp för ömsesidig hjälp är en grundläggande egenskap som gjort Homo Sapiens till den socialt starkaste arten inom sin domän och därmed bäst överlevande. Tilliten människor emellan är en förutsättning för att vilja hjälpa varandra och alltså är det människor som tror att andra människor är goda som utför goda handlingar. Alla gör ju inte det och alla människor är inte hjälpsamma. Som borgerlig samhällsdebattör är PG duktig på att läsa av ytan och berättar med många anekdoter om hur allt hänger samman. Det är inte alltid han ser sambanden, eller ens letar efter dem, och ekonomi är inte han starkaste sida men boken är intressant, för att inte säga briljant, späckad med resonemangsfakta, och, för att citera April Bowlby, ”he gets you there”; alltså övertygande. Men nog tycker man att en samhällsdebattör i tiden borde borde fråga sig varför medlemsanslutning i stort peakar 1959, som Putnam påpekar, eller i alla fall ställa frågan, istället för att bara konstatera att så är det. Engagemangsformerna skiftar. Må så vara, men kanske innehållet också.

 


Wadner, Wadner, Wadner.

Ulf Clarén; Staffan Olander: Piraterna på Öresund : vi minns Radio Syd – Skånes egen radio (2015)

En rikligt illustrerad och läckert redigerad minnesbok över Britt Wadner stundom stormiga gärning att med hjälp av frihet och reklam införa populärmusik i det Skånska lyssnarlandet (och Danska). Rikspolitikerna i Stockholm slog dövörat till och missade chansen att göra Sverige lite modernt innan det blev postmodernt. Pekka Langer utropade Republiken Skåne och tiotusentals människor demonstrerade för friheten i etern. Regeringen trixade igenom en anpassad radiolagstiftning och Britt Wadner skickades i fängelse. Skamligt i kvadrat. Så kunde det gå till i socialdemokratins Sverige. Otroligt men sant! Populärmusik, rock och pop förekom bara undantagsvis i svensk eller dansk radio. Kanske var det här den första stenen lossnade. Popmusiken, rocken, garagebanden, arbetarklassen och demokratin. Radio Syd la ut på sundet 1958 i den postmoderna gryningen och fick dreja bi i det moderna skymningsåret 1966 och tiden för LO:s första löntagarfondsrapport. Cheeta hette musikradiobåten påpassligt för att lätta upp stämningen i modulationen precis som Tarzans apa i cinematiken. Författarna har skrivit en fin historia av det som kanske annars blivit anekdoter i parantesen. En historiebok att varmt rekommendera!


Lyssna på musiken

Det räcker inte med att lyssna på musik. Det ska vara god musik också. Då kan det duga med repriser. Bernur presenterar med jämna mellanrum olika bästalistor och till dagens musiklista kan jag säga att förunderligt nog så håller jag med och har glädjen att återupptäcka några skivor som redan finns i datorn. 50 bästa skivor räcker naturligtvis inte. Det finns många fler. Aftermath nedan är en sådan. Brian Jones spelar sitar på Paint it Black och Nietzsche sköter klaviaturen och det var en helt annan tid. Det är Monterey som räknas till den första udda och alternativa musikfestivalen men då glömmer man bort hur det kunde komma sig artisterna spelade gratis att det hela (helande) började i Watts året innan och att jag var där (i närheten). Båda åren. Nästa år är det ett halvt liv sedan det så att säga inledningsvis begav sig. Det var då den här musiken grundades och sedan reinkarnerade i många variationer. Även Ravi Shankars musik var ett uppror. Varje gång jag går på Lundavägen med hunden så påminns jag om de brända kvarteren i Watts och tänker på det. Som det kan vara!

Nedan är en bloggrepris

”En Resa

Som den kan te sig för en sjuttonårig motorelev angörandes San Francisco Port 1 för att mönstra upp till motorman på resa från San Pedro och Watts till Stockton, Oregon med tyska bilar och fransk aluminiumgranulat i lasten.  Det händer en hel del i livet denna plats och i denna tid av världen och det går också bra på en sköldpadda.

m/s Citadel

introduktion

story

aftermath

Fame

”Finns de någon som kommer ihåg historien om en man som blev räddad utanför Mexicos kust av M/S Citadel där han satt på ryggen av en sköldpadda. Denna räddningsaktion skedde i andra hälften av sextiotalet.”

citadel akter

-0-

Jack Londons första berättelse publicerad i The Black Cat, majnumret, 1899

A Thousand Deaths. 

BY JACK LONDON.

 

HAD been in the water about an hour, and cold, exhausted, with a terrible cramp in my right calf, it seemed as though my hour had come. Fruitlessly struggling against the strong ebb tide, I had beheld the maddening procession of the water-front lights slip by; but now I gave up attempting to breast the stream and contented myself with the bitter thoughts of a wasted career, now drawing to a close.
It had been my luck to come of good, English stock, but of parents whose account with the bankers far exceeded their knowledge of child-nature and the rearing of children. While born with a silver spoon in my mouth, the blessed atmosphere of the home circle was to me unknown. My father, a very learned man and a celebrated antiquarian, gave no thought to his family, being constantly lost in the abstractions of his study; while my mother, noted far more for her good looks than her good sense, sated herself with adulation of the society in which she was perpetually plunged. I went through the regular school and college routine of a boy of the English bourgeois, and as the years brought me increasing strength and passions, my parents suddenly became aware that I was possessed of an immortal soul, and endeavored to draw the curb. But it was too late; I perpetrated the wildest and most audacious folly, and was disowned by my people, ostracized by the society I had so long outraged, and with the thousand pounds my father gave me, with the declaration that he would neither see me again nor give me more, I took a first-class passage to Australia.
Since then my life had been one long peregrination — from the Orient to the Occident, from the Arctic to the Antarctic — to find myself at last, an able seaman at thirty, in the full vigor of my manhood, drowning in San Francisco bay because of a disastrously successful attempt to desert my ship.
My right leg was drawn up by the cramp, and I was suffering the keenest agony. A slight breeze stirred up a choppy sea, which washed into my mouth and down my throat, nor could I prevent it. Though I still contrived to keep afloat, it was merely mechanical, for I was rapidly becoming unconscious. I have a dim recollection of drifting past the sea-wall, and of catching a glimpse of an up-river steamer’s starboard light; then everything became a blank.

 

.           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .               I heard the low hum of insect life, and felt the balmy air of a spring morning fanning my cheek. Gradually it assumed a rhythmic flow, to whose soft pulsations my body seemed to respond. I floated on the gentle bosom of a summer’s sea, rising and falling with dreamy pleasure on each crooning wave. But the pulsations grew stronger; the humming, louder; the waves, larger, fiercer — I was dashed about on a stormy sea. A great agony fastened upon me. Brilliant, intermittent sparks of light flashed athwart my inner consciousness; in my ears there was the sound of many waters; the a sudden snapping of an intangible something, and I awoke.
The scene, of which I was a protagonist, was a curious one. A glance sufficed to inform me that I lay on the cabin floor of some gentleman’s yacht, in a most uncomfortable posture. On either side, grasping my arms and working them up and down like pump handles, were two peculiarly clad, dark-skinned creatures. Though conversant with most aboriginal types, I could not conjecture their nationality. Some attachment had been fastened about my head, which connected my respiratory organs with the machine I shall next describe. My nostrils, however, had been closed, forcing me to breathe through the mouth. Foreshortened by the obliquity of my line of vision, I beheld two tubes, similar to small hosing but of different composition, which emerged from my mouth and went off at an acute angle from each other. The first came to an abrupt termination and lay on the floor beside me; the second traversed the floor in numerous coils, connecting with the apparatus I have promised to describe.
In the days before my life had become tangential, I had dabbled not a little in science, and, conversant with the appurtenances and general paraphernalia of the laboratory, I appreciated the machine I now beheld. It was compose chiefly of glass, the construction being of that crude sort which is employed for experimentative purposes. A vessel of water was surrounded by an air chamber, to which was fixed a vertical tube, surmounted by a globe. In the center of this was a vacuum gauge. The water in the tube moved upward and downward, creating alternate inhalations and exhalations, which were in turn communicated to me through the hose. With this, and the aid of the men who pumped my arms so vigorously, had the process of breathing been artificially carried on, my chest rising and falling and my lungs expanding and contracting, till nature could be persuaded again take up her wonted labor.
As I opened my eyes the appliance about my head, nostrils and mouth was removed. Draining a stiff three fingers of brandy, I staggered to my feet to thank my preserver, and confronted — my father. But long years of fellowship with danger had taught me self-control, and I waited to see if he would recognize me. Not so; he saw in me no more than a runaway sailor and treated me accordingly.
Leaving me to the care of the blackies, he fell to revising the notes he had made on my resuscitation. As I ate of the handsome fare served up to me, confusion began on deck, and from the chanteys of the sailors and the rattling of blocks and tackles I surmised that we were getting under way. What a lark! Off on a cruise with my recluse father into the wide Pacific! Little did I realize, as I laughed to myself, which side the joke was to be on. Aye, had I known, I would have plunged overboard and welcomed the dirty fo’k’sle from which I had just escaped.
I was not allowed on deck till we had sunk the Farallones and the last pilot boat. I appreciated this forethought on the part of my father and made it a point to thank him heartily, in my bluff seaman’s manner. I could not suspect that he had had his own ends in view, in thus keeping my presence secret to all save the crew. He told me briefly of my rescue by his sailors, assuring me that the obligation was on his side, as my appearance had been most opportune. He had constructed the apparatus for the vindication of a theory concerning certain biological phenomena, and had been waiting for an opportunity to use it.
”You have proved it beyond all doubt,” he said; then added with a sight, ”But only in the small matter of drowning.”
But, to take a reef in my yarn — he offered me an advance of two pounds on my previous wages to sail with him, and this I considered handsome, for he really did not need me. Contrary to my expectations, I did not join the sailors’ mess, for’ard, being assigned to a comfortable stateroom and eating at the captain’s table. He had perceived that I was no common sailor, and I resolved to take this chance for reinstating myself in his good graces. I wove a fictitious past to account for my education and present position, and did my best to come in touch with him. I was not long in disclosing a predilection for scientific pursuits, nor he in appreciating my aptitude. I became his assistant, with a corresponding increase in wages, and before long, as he grew confidential and expounded his theories, I was as enthusiastic as himself.
The days flew quickly by, for I was deeply interested in my new studies, passing my waking hours in his well-stocked library, or listening to his plans and aiding him in his laboratory work. But we were forced to forego many enticing experiments, a rolling ship not being exactly the proper place for delicate or intricate work. He promised me, however, many delightful hours in the magnificent laboratory for which we were bound. He had taken possession of and uncharted South Sea island, as he said, and turned it into a scientific paradise.
We had not been on the island long, before I discovered the horrible mare’s nest I had fallen into. But before I describe the strange things which came to pass, I must briefly outline the causes which culminated in as startling an experience as ever fell to the lot of man.
Late in life, my father had abandoned the musty charms of antiquity and succumbed to the more fascinating ones embraced under the general head of biology. Having been thoroughly grounded during his youth in the fundamentals, he rapidly explored all the higher branches as far as the scientific world had gone, and found himself on the no man’s land of the unknowable. It was his intention to pre-empt some of this unclaimed territory, and it was at this stage of his investigations that we had been thrown together. Having a good brain, though I say it myself, I had mastered his speculations and methods of reasoning, becoming almost as mad as himself. But I should not say this. The marvelous results we afterward obtained can only go to prove his sanity. I can but say that he was the most abnormal specimen of cold-blooded cruelty I have ever seen.
After having penetrated the dual mysteries of physiology and psychology, his though had led him to the verge of a great field, for which, the better to explore, he began studies in higher organic chemistry, pathology, toxicology and other sciences and sub-sciences rendered kindred as accessories to his speculative hypotheses. Starting from the proposition that the direct cause of the temporary and permanent arrest of vitality was due to the coagulation of certain elements and compounds in the protoplasm, he had isolated and subjected these various substances to innumerable experiments. Since the temporary arrest of vitality in an organism brought coma, and a permanent arrest death, he held that by artificial means this coagulation of the protoplasm could be retarded, prevented, and even overcome in the extreme states of solidification. Or, to do away with the technical nomenclature, he argued that death, when not violent and in which none of the organs had suffered injury, was merely suspended vitality; and that, in such instances, life could be induced to resume its functions by the use of proper methods. This, then, was his idea: To discover a method — and by practical experimentation prove the possibility — of renewing vitality in a structure from which life had seemingly fled. Of course, he recognized the futility of such endeavor after decomposition had set in; he must have organisms which but the moment, the hour, or the day before, had been quick with life. With me, in a crude way, he had proved this theory. I was really drowned, really dead, when picked from the water of San Francisco bay — but the vital spark had been renewed by means of his aerotherapeutical apparatus, as he called it.
Now to his dark purpose concerning me. He first showed me how completely I was in his power. He had sent the yacht away for a year, retaining only his two blackies, who were utterly devoted to him. He then made an exhaustive review of his theory and outlined the method of proof he had adopted, concluding with the startling announcement that I was to be his subject.
I had faced death and weighed my chances in many a desperate venture, but never in one of this nature. I can swear I am no coward, yet this proposition of journeying back and forth across the borderland of death put the yellow fear upon me. I asked for time, which he granted, at the same time assuring me that but the one course was open — I must submit. Escape from the island was out of the question; escape by suicide was not to be entertained, though really preferable to what it seemed I must undergo; my only hope was to destroy my captors. But this latter was frustrated through the precautions taken by my father. I was subjected to a constant surveillance, even in my sleep being guarded by one or the other of the blacks.
Having pleaded in vain, I announced and proved that I was his son. It was my last card, and I had placed all my hopes upon it. But he was inexorable; he was not a father but a scientific machine. I wonder yet how it ever came to pass that he married my mother or begat me, for there was not the slightest grain of emotion in his make-up. Reason was all in all to him, nor could he understand such things as love or sympathy in others, except as petty weaknesses which should be overcome. So he informed me that in the beginning he had given me life, and who had better right to take it away than he? Such, he said, was not his desire, however; he merely wished to borrow it occasionally, promising to return it punctually at the appointed time. Of course, there was a liability of mishaps, but I could do no more than take the chances, since the affairs of men were full of such.
The better to insure success, he wished me to be in the best possible condition, so I was dieted and trained like a great athlete before a decisive contest. What could I do? If I had to undergo the peril, it were best to be in good shape. In my intervals of relaxing he allowed me to assist in the arranging of the apparatus and in the various subsidiary experiments. The interest I took in all such operations can be imagined. I mastered the work as thoroughly as he, and often had the pleasure of seeing some of my suggestions or alterations put into effect. After such events I would smile grimly, conscious of officiating at my own funeral.
He began by inaugurating a series of experiments in toxicology. When all was ready, I was killed by a stiff dose of strychnine and allowed to lie dead for some twenty hours. During that period my body was dead, absolutely dead. All respiration and circulation ceased; but the frightful part of it was, that while the protoplasmic coagulation proceeded, I retained consciousness and was enabled to study it in all its ghastly details.
The apparatus to bring me back to life was an air-tight chamber, fitted to receive my body. The mechanism was simple — a few valves, a rotary shaft and crank, and an electric motor. When in operation, the interior atmosphere was alternately condensed and rarefied, thus communicating to my lungs and artificial respiration without the agency of the hosing previously used. Though my body was inert, and, for all I knew, in the first stages of decomposition, I was cognizant of everything that transpired. I knew when they placed me in the chamber, and though all my senses were quiescent, I was aware of hypodermic injections of a compound to react upon the coagulatory process. Then the chamber was closed and the machinery started. My anxiety was terrible; but the circulation became gradually restored, the different organs began to carry on their respective functions, and in an hour’s time I was eating a hearty dinner.
It cannot be said that I participated in this series, nor in the subsequent ones, with much verve; but after two ineffectual attempts at escape, I began to take quite and interest. Besides, I was becoming accustomed. My father was beside himself at his success, and as the months rolled by his speculations took wilder and yet wilder flights. We ranged through the three great classes of poisons, the neurotics, the gaseous and the irritants, but carefully avoided some of the mineral irritants and passed the whole group of corrosives. During the poison règime I became quite accustomed to dying, and had but one mishap to shake my growing confidence. Scarifying a number of blood vessels in my arm, he introduced a minute quantify of that most frightful of poisons, the arrow poison, or curare. I lost consciousness at the start, quickly followed by the cessation of respiration and circulation, and so far had the solidification of the protoplasm advanced, that he gave up all hope. But at the last moment he applied a discovery he had been working upon, receiving such encouragement as to redouble his efforts.
In a glass vacuum, similar but not exactly like a Crookes’ tube, was placed a magnetic field. When penetrated by polarized light, it gave no phenomena of phosphorescence nor of rectilinear projection of atoms, but emitted non-luminous rays, similar to the X ray. While the X ray could reveal opaque objects hidden in dense mediums, this was possessed of far subtler penetration. By this he photographed my body, and found on the negative an infinite number of blurred shadows, due to the chemical and electric motions still going on. This was an infallible proof that the rigor mortis in which I lay was not genuine; that is, those mysterious forces, those delicate bonds which held my soul to my body, were still in action. The resultants of all other poisons were unapparent, save those of mercurial compounds, which usually left me languid for several days.
Another series of delightful experiments was with electricity. We verified Tesla’s assertion that high currents were utterly harmless by passing 100,000 volts through my body. As this did not affect me, the current was reduced to 2,500, and I was quickly electrocuted. This time he ventured so far as to allow me to remain dead, or in a state of suspended vitality, for three days. It took four hours to bring me back.
Once, he superinduced lockjaw; but the agony of dying was so great that I positively refused to undergo similar experiments. The easiest deaths were by asphyxiation, such as drowning, strangling, and suffocation by gas; while those by morphine, opium, cocaine, and chloroform, were not at all hard.
Another time, after being suffocated, he kept me in cold storage for three months, not permitting me to freeze or decay. This was without my knowledge, and I was in a great fright on discovering the lapse of time. I became afraid of what he might do with me when I lay dead, my alarm being increased by the predilection he was beginning to betray toward vivisection. The last time I was resurrected, I discovered that he had been tampering with my breast. Though he had carefully dressed and sewed the incisions up, they were so severe that I had to take to my bed for some time. It was during this convalescence that I evolved the plan by which I ultimately escaped.
While feigning unbounded enthusiasm in the work, I asked and received a vacation from my moribund occupation. During this period I devoted myself to laboratory work, while he was too deep in the vivisection of the many animals captured by the blacks to take notice of my work.
It was on these two propositions that I constructed my theory: First, electrolysis, or the decomposition of water into its constituent gases by means of electricity; and, second, by the hypothetical existence of a force, the converse of gravitation, which Astor has named ”apergy.” Terrestrial attraction, for instance, merely draws objects together but does not combine them; hence, apergy is merely repulsion. Now, atomic or molecular attraction not only draws objects together but integrates them; and it was the converse of this, or a disintegrative force, which I wished to not only discover and produce, but to direct at will. Thus the molecules of hydrogen and oxygen reacting on each other, separate and create new molecules, containing both elements and forming water. Electrolysis causes these molecules to split up and resume their original condition, producing the two gases separately. The force I wished to find must not only do this with two, but with all elements, no matter in what compounds they exist. If I could then entice my father within its radius, he would be instantly disintegrated and sent flying to the four quarters, a mass of isolated elements.
It must not be understood that this force, which I finally came to control, annihilated matter; it merely annihilated form. Nor, as I soon discovered, had it any effect on inorganic structure; but to all organic form it was absolutely fatal. This partiality puzzled me at first, though had I stopped to think deeper I would have seen through it. Since the number of atoms in organic molecules is far greater than in the most complex mineral molecules, organic compounds are characterized by their instability and the ease with which they are split up by physical forces and chemical reagents.
By two powerful batteries, connected with magnets constructed specially for this purpose, two tremendous forces were projected. Considered apart from each other, they were perfectly harmless; but they accomplished their purpose by focusing at an invisible point in mid-air. After practically demonstrating its success, besides narrowly escaping being blown into nothingness, I laid my trap. Concealing the magnets, so that their force made the whole space of my chamber doorway a field of death, and placing by my couch a button by which I could thrown on the current from the storage batteries, I climbed into bed.
The blackies still guarded my sleeping quarters, one relieving the other at midnight. I turned on the current as soon as the first man arrived. Hardly had I begun to doze, when I was aroused by a sharp, metallic tinkle. There, on the mid-threshold, lay the collar of Dan, my father’s St. Bernard. My keeper ran to pick it up. He disappeared like a gust of wind, his clothes falling to the floor in a heap. There was a slight whiff of ozone in the air, but since the principal gaseous components of his body were hydrogen, oxygen and nitrogen, which are equally colorless and odorless, there was no other manifestation of his departure. Yet when I shut off the current and removed the garments, I found a deposit of carbon in the form of animal charcoal; also other powders, the isolated, solid elements of his organism, such as sulphur, potassium and iron. Resetting the trap, I crawled back to bed. At midnight I got up and removed the remains of the second blacky, and then slept peacefully till morning.
I was awakened by the strident voice of my father, who was calling to me from across the laboratory. I laughed to myself. There had been no one to call him and he had overslept. I could hear him as he approached my room with the intention of rousing me, and so I sat up in bed, the better to observe his translation — perhaps apotheosis were a better term. He paused a moment at the threshold, then took the fatal step. Puff! It was like the wind sighing among the pines. He was gone. His clothes fell in a fantastic heap on the floor. Besides ozone, I noticed the faint, garlic-like odor of phosphorus. A little pile of elementary solids lay among his garments. That was all. The wide world lay before me. My captors were not.

 


Klarhet i Clarté

Ture Nerman: CLARTÉ – en studie i studentpolitik (1962)

Jag läser om Clarté för att jag nyligen läste, i bok eller blogg, att Clarté på 1950-talet var kommunistiskt och undrar om det verkligen var så. Min morfar var med i Clarté i Göteborg och det finns i alla fall ett foto med klubben på hembesök på Slottsberget. Torde ha tagits på senare delen av 1920-talet. Men för att besvara min första undran så var det nog så. Var man med i Claré så fick man inte vara med i socialdemokraterna. Skiljelinjen gick på demokratifrågan och den nationella avhängigheten. Stalin-Hitler pakten blev brytpunkten och av samma skäl som att de ursprungliga vänstersocialdemokraterna lämnade Vänsterpartiet 1924. Då hette pakten Tredje Internationalen. Ett nationellt demokratiskt parti kan inte lyda under ett annat land. Kvar står en splittrad arbetarrörelse. Man måste alltid se på kvittots sista rad och så är det nog. Lenins syn på organisationsfrågan var en annan och så är det fortfarande. Att svika i organisationsfrågan är ett konstigt ideal. Det hade varken Brecht eller Joe Hill tyckt om eller för den delen Rosa Luxemburg. (detta är en parafras på boken jag läser nu: Björn Wahlroos: De 10 sämsta ekonomiska teorierna)(ursäkta). Tål att tänka på för Vänsterpartiet. Fortfarande.

Nerman bok är en matrikel över de gångna åren och föredragen och kanske framförallt föredragshållarna och många sedermera tongivande socialdemokrater hittar man där. Lite av en telefonkatalog med andra ord men aningen intressantare än den ordinarie från Televerket och framförallt en källa ack så … Clarté.


Hö Hö Hö, Högerut

Kalle Lind: HÖGERHUMOR  (2015)

Jodå, jag har armlänkad hoppat i takt och skanderat ramsor i främmande land, det var vänsterhumor då men också samma dag gått i motsatta tåget och i hop med det iscensatt stor humor. I en tid då tanke och verklighet flöt i samma å. Tiderna skiftar och ens åsikter delas. I kvarteret där jag bor kan man se ett antal omkringtrettioåringar med keps och skägg och smala axlar som alla har förlagt sin tweedkostym men behållt rutorna på skjortan och en av dom har skrivit en bok. Ja flera stycken faktiskt, men den jag just har läst handlar om högertomtarnas humor, från lite då och fram till nästan nu. Ja i ett stycke framskymtar yxbocken Kringlans kommande fall och då får man väl säga att författaren känner vibrationerna. Den gode Kalle sonderar i alla skrymslen och lyfter på alla stenar och är viss om att ”det finns högerhumor om man letar” Jag är inte lika säker. Allt är inte glädje som glammar. Skadeglädje är inte roligt. Kverulans och kverulantiskt medskrockande är inte heller humor även om man kan se på det med en viss humor. Storebrors ögas humor. Kardemummas Fibban och hans intelligensbefriade tirader är inte humor men det är det när samma Karl de Mumma köper tidskriften Clarté av en hätskt begabbad vänstertomte på Östermalmstorg. Om Lenin sa att socialism och elektrifiering var ens så var Zätas pojke nu Gubben mot strömmen. Ganska kul faktiskt. I tweedkostym och allt. Också troligen en hälsning till ursprunglige Faust, ni vet han, kolportören. Eller det kanske ni inte vet?! Borgarklassens hat sitter djupt men Kardemummas bildning är större. Kalle kan naturligtvis inte få med allt men han missar inte mycket. Som malmöit är det härligt att Per T Olsson här placeras i humorfacket för rolig är han då inte. Det är skarpt. Senaste klassföraktdröpplet mot den socialdemokratiske statsministern har inte skådats sedan Torsten Nilsson talade i FN nittonhundrasextiofem men dylikt kan bara läsas humoristiskt. Mycket av det Linds pojke skriver om har jag inte hört talas om eller ens lagt märke till men visst är det en intressant expåssé, för att inte tala om historielektion. En lektion om andra intressen än mina. Man behöver inte veta allt, det har min hund lärt mig, intressena är olika, men att dumt också kan vara roligt om man har den rätta läggningen kan vara bra att veta även om det är svårt att förstå. Det är bara att några hummar med så är det roligt. Eller? Men Figge då? Varför fick inte Figge vara med?


STENCILAT

Sakari Pitkänen: Metro – Konsten att skaffa sig fiender över hela världen. // Historien om Metro.

Det vilar en viss ambivalens över Historien om Metro // Gratistidningen. Till exempel att den har två titlar. Författaren trycker på att Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna spelade roll i Metrosvängen då flera av upphovsmännen kommer från de kretsarna, både från börja och senare. Det är ju kul. Kanske därför som Marit Ulvskog kom att fulspela ihop med Bonniers då den socialdemokratiska regeringen ändra i presstödets transportregler så att Metros Weekendtidning bara fick en kort historia. Hon hade väl också lärt det i samma KFML. Så kan det gå//det gick inte. I alla fall så står sig jargongen genom boken. KFMLkonceptet med auktoritär förvanskning av Karl Marx idéer går igen i det som tycks vara den allmänna attityden till folk och läsande. Ju billigare ju bättre och vad ska man då inte säga om gratis. Greshams lag torde gälla också för media; Media is a Mess, som han McLuhan sa. Det som slår i alla fall mig i läsningen är hur det kan komma sig att Statens Presstöd överhuvudtaget finns. En bransch med ett så genomgående uselt beteende med fulspel i konkurrensen, utbrett läsarförakt och ett totalt åsidosättande av fackliga regler ska hellre betala böter. Gör ett hegelianskt test: byt fiender mot pengar i rubriken, och vi har fått en Marxistisk huvudfoting. O le!


Historieförfalskare

Låt mig först bara säga att jag håller med Herman Lindqvist om att det är urbota dumt att rusta ner försvaret och avskriva värnplikten. Det görs av verklighetsfrämmande politiker. Politiker som mera ärvt sina ämbeten än komma de från verklighetens land. För att göra det måste man förfalska historien och där är vi nu. Det finns ingen nu levande människa som är antingen höger eller vänster men i den patetiska diskurs som kallas politik är vi det. Med detta sagt så kommer HL med några osanna historiska berättelser i sin kolumn. 1) En gång i tiden var Sverige trotsigt neutralt, vi skulle försvara oss själva, försäkrade vi. Sverige var aldrig neutralt. Det vet vi nu och det borde HL också veta. Den där försvarsveckan gällde på 1950-talet också och sedan skulle NATO komma. Grunden till fortfarande gällande försvarsdoktrin lades vid tiden för byggandet av Karlsborgs fästning; men egentligen redan vid anledningen till att den 6 juni numera är den svenska nationaldagen. Den då nya regeringsformen och kröningen av Kalle Tretton den 6 juni 1809. Sverige ansågs försvarsodugligt och hade just blivit av med Finland men att ett uppehållande försvar vore möjligt tills erforderlig hjälp anlände. Karlsborg placerades bakom sista stridshindret, och där skulle regering och riksdag uppehålla sig när hjälpen anlände. En måhända realistisk bedömning.  2) Blåögda vänsterpolitiker menade inför första världskriget att världens arbetare skulle känna sådan solidaritet med varandra att de vägrade gå ut i krig. Att påstå att socialdemokraterna hade ett så starkt inflytande åren före första världskriget är starkt. Försvarsfrågan delade SAP i två läger redan vid sekelskiftet. Däremot om man betraktar alla som var emot försvarsupprustningen då som vänster så blir det ju rätt. Hungerkravallerna 1917 gav i förlängningen Sverige Allmän rösträtt och Socialdemokraterna möjligheten till parlamentarisk makt. Det var senare redan då!  3) Han (Vasa) hade i alla fall en fördel, han hyrde in utländska legoknektar då det var kris. Sveriges politiker hoppas att NATO ska komma och hjälpa oss om det kniper. Vad skiljer Vasa och Hansan från Sverige och Nato? Man kan nog räkna på att NATO kommer på affärsmässiga grunder, precis som Hansan gjorde.

Historiskt vetande är en viktig del i samtidsförståelsen och naturligtvis är det fritt fram att tolka vad man vet. Historia skrivs alltid ur nutidens perspektiv. Men att vränga ut och in på det lilla man vet för att kunna underbygga sina politiska ståndpunkter är inte bra. Historieförfalskning har också sin särskilda historia och den är i flesta fall inte särskilt snygg. Då historieförfalskning också ingår i myndighetsutövning är det läge för diagnos.

 


Konst & Politik

Staffan Jacobson - författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

Tony Johansson

Publicerade texter 2007-

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.