Kategoriarkiv: Skolorama

Hemläxa 2

Läs- och sexlusten minskar i den postmoderna epoken och kanske finns det ett samband. Däremot så finn det inget samband här: Bakom varje pojke som inte läser skönlitteratur står en pappa och en farfar som inte heller gör det.”  Det är ju inte så. Även om det inte var bättre förr så läste man i alla fall fler böcker. Också papporna! Jag tror nog att Mollysan har rätt i det mesta, särskilt det där med literacy, vilket betyder hur läsförståelse faktiskt utvecklas, men att barn och särskilt pojkar läser mindre har främst sina samhälleliga samband och kan inte spåras genealogiskt. Literacy är inte fel i sammanhanget! Sverige som historiskt läser mest har tagit täten också i läsminskningen. Gamle McLuhan förutspådde instundande läsminskning redan på 1960-talet.