Kategoriarkiv: Vetenskap

Hot & mindre cool

All time hot denna dag och hundarna kan förbereda sig på en pälsrotblöta inför utegångsbestyren

Ska det vara så här?

En del säger si:

”Enligt Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker och klimatforskare vid Stockholms universitet, är vi nu inne i en period av betydligt varmare klimat. Det är inte första gången i jordens historia, men skillnaden är att tidigare cykler av högre temperaturer har haft andra orsaker än människans utsläpp av växthusgaser och slagit mer regionalt.
På riktigt lång sikt – om spann på tusentals år – påverkas klimatet av jordaxelns lutning och bana, förklarar klimatforskaren. Detta gjorde till exempel att Skandinavien hamnade under is för hundratusen år sedan.
– Sedan kom norra Europa in en varmare period, och för nio- till femtusen år sedan var det till och med ännu varmare än nu, något som förmodligen också förstärktes av att havsisen i Arktis då smälte. Då var det grönt i Sahara, säger han.
– Faktum är att majoriteten av tiden har varit istider, mellanistider har varit korta. På lång sikt, om tusentals år, går vi mot en ny istid.
På kortare sikt – om spann på decennier – har förändringen av jordens klimat haft andra orsaker som är mer omdiskuterade och tvetydiga.
De senaste tvåtusen åren har delar av jorden haft flera fall av perioder med relativt höga temperaturer. De varmaste inträffade under romartiden och tidig medeltid då Nordamerika och Europa också drabbades av långvarig torka. Det är något som forskare har kunnat lista ut genom studier av bland annat data om trädens ringar.
– Vad man vet är att det då var en rätt hög solaktivitet som värmde upp klimatet och att man hade få vulkanutbrott som vanligtvis har en avkylande effekt, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.
Skillnaden nu är att uppvärmningen sker på global nivå. Detta är också första gången som växthusgaser och människan är den bakomliggande drivkraften.
Att växthusgaser har fysikaliska och kemiska effekter på klimatet visste man redan under slutet av 1800-talet innan industrialiseringen slog igenom.”

 

andra säger så:

”Klimamodellerne, som bygger på CO2-hypotesen, er enige om, at fremtidens klima bliver varmere og vådere, hvilket er i modstrid med det, som alle kan observere. Den nuværende varmebølge (et regionalt nordeuropæisk fænomen; ikke globalt) er karakteriseret ved tørke, dvs bestemt ikke våde forhold. Dermed er klimamodellernes hypotese om varmt og fugtigt vejr modbevist ifølge reglerne for klassisk videnskab. Moderne politisk videnskab (og journalister) ser derimod bort fra dette og fokuserer kun på varmen, mens den ikke forudsagte tørke ignoreres som del af en naturlig videnskabelig test. Det, som i dag desværre dominerer nyhedsbilledet, er disse politisk styrede forskere, som bedst karakteriseres som pseudoforskere, da de ikke følger reglerne for klassisk videnskab. Vor tørre og varme sommer skyldes en klassisk blockingsituation, hvor jetstrømmen på den nordlige halvkugle kun viser meget lille mobilitet og dynamik. I år ligger vi på den varme og tørre side, mens vi sidste sommer tilsvarende længe lå på den kølige og våde side. Hvorfor jetstrømmen for tiden opfører sig på denne måde ved ingen. Min egen formodning er, at det skyldes et stort område med koldt vand, som de sidste få år er begyndt at dominere Nordatlanten. Havoverfladens temperaturforhold har ofte stor indflydelse på jetstrømmens konfiguration – helt naturligt.”
Så vidt Ole Humlum

 

Svaret kommer kanske med regnen inkommande månad eller två. Eller så är det som utrikesministern svarade på frågan om den franska revolutionen år 1789:s påverkan på världshistorien: -Det är för tidigt att svara på.


Hot & not kul

All time hot denna vecka och nästa?

 

Tänk på det när du grillar eller flyger eller äter glass!


179 ÅR AV ENSAMHET

Jenny Lantz (red.); Linda Portnoff (red.): 179 ÅR AV ENSAMHET  (2016)

Jenny Lantz, Karin Svedberg Helgesson, Sara Rosengren, Anna Wahl, Emma Stenström, Pia Höök, Pernilla Petrelius Karlberg, Charlotte Holgersson, Linda Portnoff och Lin Lerpold skriver var sitt kapitel om sin akademiska anknytning till Handelshögskolan i Stockholm och den homosocialitet de utsatts för under åren där. Förmodligen är boken bara relevant på Handelshögskolan och andra homosociala arbetsplatser och sammanhang. Det är stort och märkligt att karriärerna på Handelshögskolan inte i första bygger hand bygger på akademiska meriter utan hur man står sig i förhållande till de manliga makthavarna. Det som på snällaste vis kan kallas nätverk och något mörkare för maffia. Kanske kan man spåra Sveriges ekonomiska debacle nu och i framtiden hit. Ännu ett mord på Sveavägen. Även om feminism oftast sätts i samband med jämlikhet och humanism så når vi kanske här in till vad det egentligen handlar om: Ekonomi. Öppenhet och kreativitet. Sverige behöver för att stå sig i en konkurrerande omvärld (läs: Kapitalism) ta vara på all talang landet och låta den växa med utbildning och kreativitet byggd på öppenhet och meritokrati. Då duger det inte att stänga vägen för dem visserligen redan är privilegierade; vilket nogsamt och ofta påpekas i boken, men som inte redan ingår i den gängse manliga homosocialiteten.

Flera av berättelserna upptar forskningsskapelsen Fosfor flyttningen från Handelshögskolan och contrafemisternas motangrepp ackompanjerat av antikulturhuset Axess runt 2004 då de akademiska ekonomiforskarna kopplades ihop med kvotering av socialdemokraten Margareta Winberg. Så egentligen blev det fel flera gånger om men det har aldrig hindrat det Ax:sonska kapitalets reaktionära kulturvandringar. Ägande; inte vetande, är deras grej. Författarnas politiska kluvenhet illustreras kanske av att böckerna, både för och emot, ges ut av Bonniers.

I boken förs många viktiga och intressanta resonemang och man delges allmängiltiga erfarenheter av könskriget som inte ska tystas ner och hoppfullt nog kantas ensamheten av ett fungerande akademiskt systerskap som tiden onekligen arbetar för. Utjämning pågår; utom då på Handelshögskolan i Stockholm.


Ovetandet

Det är mycket som man kan ha en aning om men egentligen inte vet. Bara för att nämna tre. Som Karlsson om Zlatans viktökning. Som skatteverkschefernas korrupta etik eller det faktum att min mamma som i en ålder av 97 har stort behov av ett ålderdomshem, tilldömd ett sådant av den juridiska rättsinstansen, nu tillfälligt på grund av stamrenovering i bostadsrätten evakuerats till ett äldreboende som håller på att läggas ned. Förmodligen på grund av korruption.

Det är klart att allt vad Karlsson vet om träning och viktökning pekar mot att Zlatan la på sig kilon på konstlad väg. Han anar men han vet inte. Det man inte vet ska man inte prata om. En tidig Wittgenstein påpekade det i det vetenskapliga sammanhanget. Zlatan åt mycket pasta när han spelade för Juventus. Det vet man. Av döma från bilderna på Zlatan från den tiden så är inte alla kilona muskler. En form- och viktkurva på Ibra i sammanhanget hade inte varit fel. Jag tror att Karlsson vet alldeles för lite och anar alldeles för mycket och det kan ju vara lite beklämmande, också för de andra som deltog i samtalet. Stefan Holm till exempel borde (också) veta att om man känner till fusk så ska man anmäla det. Hellre än att prata om det. ”Vi var många som undrade. De var så enormt mycket bättre tränade än alla andra”, säger Bengt-Åke Gustafsson om ryska hockeylandslaget på 70- och 80-talet. Sedan så la de ryska träningsmetoderna grunden för det svenska friidrottsundret som också inkluderade Stefan Holm. Så mycket vet man. Kalla det plyometrisk träning, men den var rysk.

Att skatteverkscheferna ännu inte fått sparken eller ens tagit ur tjänst borde vara en gåta. Men det är det inte. Den ickeagerande Regeringen borde också få sparken nu. Så mycket vet man faktiskt. Lagar går inte att bortse från. Ändå så bortser man.

Lagen säger också att kommunen ska ta hand om min mamma som inte kan sköta sig själv längre. Det har förvaltningsrätten bekräftat och dömt.  Istället så överger man henne enligt någon nationell omsorgsplan och kallar det hemtjänst. Jag anar att hela Malmö kommuns förvaltning är korrumperad. I det här fallet i alla fall olaglig. Det vet jag. Fast egentligen så är det också en gåta.

Vuxna människor som ljuger eller inte kan ta sitt ansvar är en gåta. Det är språkbristen som gör att jag kallar dem vuxna. Ett begrepp tömt på sitt innehåll skulle Wittgenstein kanske ha sagt. Det engelska ordet Hollow kom jag att tänka på och jag anar varför. Förslumning. (Kom i håg att ni läste det här först)

Ps.: Naturligtvis är det dåligt underbyggt förtal av en förtjänstfullt skötsam idrottsman. ”Zlatan kommer inte att kunna räkna med att någon åklagare kommer att ta sig an det eventuella förtalet. Om han vill göra något åt Karlssons beskyllning får han således initiera en process själv. Men kanske föredrar han att utkämpa sina strider på fotbollsplan, snarare än i domstolar.” Kanske vill Ibra göra insats för den skötsamma delen av idrottsmannakollektivet?!

Ps2.: Det är inte första gången någon spekulerar fram anklagelser om fusk och doping men nu handlade det om Ibra så det blev stora rubriker. Minns Nicklas Bäckström som fick schavottera under OS senast men som i slutändan frikändes helt.


Det öppna samhällets många nålsögon

Gary Younge: WHO ARE WE – and should it matter in the 21st century? (2010)

Vi är först och främst människor, eller hur. Människor med i grunden lika rättigheter och samma regler gäller för alla. Men vi är olika också. Den ena är inte den andra. Vi är till och med unika. En och en. Men alla är vi människor. Om okk våra bakgrunder, eller för all del grundmönster, är olika. I samhället gör vi alla karriärer. Olika naturligtvis men våra rättigheter är fortfarande lika. Ska vara. Men så är det inte. I karriärhävdelsen kommer ambitionen och armbågarna fram. Vare sig det är socialt eller ekonomiskt. Hinder byggs och bevaras. Gated community eller murar, ideologi eller religion, eller något annat kan de kallas och med små öppningar som redan på Jesu tid benämndes nålsögon. Jesus vände på det och menade att det var de rika som inte skulle komma igenom porten, i alla fall inte om de ville behålla kamelen eller ryggsäcken, men numera är vi klokare än så. Pengar är en av nycklarna. Hud, språk och kläder är andra. Sådan är praktiken och det finns många teorier i sammanhanget. Varje nyckel har så att säga sitt eget lås, sin egen konstruktion och sin egen smed eller dekonstruktör. Kanske kan man bryta sig in och komma igenom och det är ingen tillfällighet att den första betydande karriärframgången kallas genombrott. ”Give me a break”. Gary Younge skriver målande och tydligt om dessa sammanhang och om hur många och olika grindhållarna är om än portvaktens drag världen över är sig ganska lika. Som i dagens Sydsvenskan där en ung okunnig skribent får föra murbrukarnas talan.  (Men vad vet jag, kanske ville han med sin referens till J.D. Salingers enda roman säga att samhället är sjukt) Det går från den högste till den lägste. Fåkunniga och fördomsfulla må de kallas men sitter ofta på någon eller någons makt. Identitetens? Det finns en rikedom om detta i boken som Gary Younge har skrivit och jag har läst. Mina varmaste rekommendationer! Det handlar om politik, samhällets institutioner, kultur och i princip alltings jävlighet på vägen. Men den är bra! Jag fjärrlånade boken via Stadsbiblioteket från Stockholm. (Bara så du vet)

PS: För övrigt så är det lite med alla inlåsta (begated) som nu vill komma ut. Det finns många fler. Eller?

S D S Dn Journalisten

och då hon Caesar (hustrun?) som inte ville komma ut men gjorde det ändå. Någon öppnade upp en regel. (Läs: Gav fan i )


Konst & Politik

Staffan Jacobson - författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

Tony Johansson

Publicerade texter 2007-

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.